Webinar QUICK WINS

Archetypy w personal brandingu i marketingu produktów i usług

 

Archetypy to uniwersalne, archaiczne wzorce wynikające z mitów, opowieści, legend na tyle głęboko zakorzenionych w kulturze, że są one bez problemu identyfikowane przez każdego. Podobnie jak storytelling, archetypy pozwalają firmom i markom konkurować na poziomie znaczenia i idei, nie zaś ceny. Pomagają dotrzeć do motywacji konsumentów i stanowią fundament w sprzedaży produktów i usług. Archetyp jest więc użytecznym narzędziem do tworzenia marki – jej tożsamości i cech. W dzisiejszych, burzliwych czasach, gdy siła tak wielu marek została wystawiona na próbę, a jednocześnie powstają nowe firmy i marki, w odpowiedzi na zawirowania rynku - użyteczność pracy z archetypami wydaje się oczywista. Dziś archetypy w budowaniu marki osobistej oraz marketingu produktów i usług to jedno z kluczowych narzędzi strategicznych. Każdy archetyp niesie ze sobą potencjał możliwości, specyficzny język komunikacji, a mapa archetypów jest fundamentem strategii działania i komunikacji marki.

 
Podczas tego webinaru:
 • poznasz teorię archetypów
 • dowiesz się, czym jest mapa archetypów i jak z niej korzystać
 • poznasz zastosowanie archetypów w:
  • budowaniu marki osobistej
  • brandingu produktów i usług
  • budowaniu zespołów
  • employer brandingu

Przygotuj uważność, otwartą głowę a być może ten webinar będzie punktem zwrotnym w budowaniu strategii Twojej marki.

 
Prowadzący

Gabriela BOROWCZYK

Trener, coach i facylitator graficzny, autor Kart Archetypów, ekspert pracy z archetypami w coachingu i brandingu. Prekursorka i propagatorka myślenia wizualnego w Polsce. Zajmuje się także budowaniem marki osobistej, rozwojem kompetencji trenerskich i menadżerskich. Twórca narzędzi coachingowych i trenerskich. Współwłaściciel GoAcademy dla młodzieży.
Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET, a także Szkoły Facylitacji PATHWAYS. Ukończyła także filologię germańską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Przez kilkanaście lat zdobywała doświadczenie jako dyrektor marketingu w międzynarodowych korporacjach. Wulkan energii. Baba z pasją. 

Wydarzenie jest bezpłatne.
Webinar odbędzie się online za pomocą aplikacji ZOOM *

* Spotkanie zostanie transmitowane na żywo i nie będzie rejestrowane.
** Link do spotkania zostanie wysłany e-mailem do wszystkich zarejestrowanych 15.02.

 

MPI Poland Chapter zastrzega sobie prawo do ograniczenia limitu miejsc.